2023-24 CHS Booster Tennis Members

 

TEAM: SENIOR VARSITY

1. Audrey  Wong
2. Daniel  Brown
3. Krish  Nagrath
4. Akhil  Vellaturi
5. Sayon  Nath
6. Isaac  Joseph

 


TEAM: VARSITY

1. Rami  Kamel
2. Gabby  Rice
3. Aadyaa  Mehrotra
4. Rudra  Chauhan
5. Sejal  Singh
6. Sriya  Meduri
7. Allyson  Keng
8. Alexandra  Patton
9. Zahra  Shaikhali
10. Preetham  Aradhyula 
11. Anna  Hartley
12. Rhea  Guru
13. Riki   Koshimizu
14. Aneesh  Thummala

 


TEAM: JV1

1. Melia  Silvey
2. Joshua  Blatt
3. Raghav  Mohan
4. Kushaan   Chaudhuri
5. Tanishka   Kale
6. Ryan  Juramongkol
7. Sofia  Rothey
8. Pranayjeet  Arora
9. Mihika  Patki
10. Anirudh  Harish
11. Divya  Sharma
12. Anishka  Vishwanatham 
13. Vibha  Vedagiri 
14. Sohaan  Shah
15. Rohan  Yalachigere 
16. Havin  Blackwood
17. Kayla  Nguy
18. Siya  Shah
19. Aryan  Jain
20. Laksita  Yuvaraja

 


TEAM: JV2

1. Tanvi  Sathish Arvind 
2. Maya  Asturias
3. Iman  Doyle

 


TEAM: FRESHMAN

1. Anirudh  Naveen 
2. Adith  Gandra
3. Avik  Gupta
4. Bella  Esquivias 
5. Kothai  Karuppiah 
6. Ivan  Morales Miranda 
7. Suraj  Swaminathan 

2023-2024 CHS Tennis Proud Sponsors

Click on logo to visit their site